Tiếng Anh Văn Phòng

We accompany with you to access New Future

Nghenoitot.com cung cấp chương trình Tiếng Anh văn phòng dành cho những đối tượng làm việc trong môi trường văn phòng, công sở cần sử dụng tiếng Anh cho yêu cầu công việc của bản thân.

Chương trình học giúp học viên được tiếp cận với những chủ đề, tình huống phổ biến ở môi trường công sở như giao dịch qua điện thoại, email, meeting, thuyết trình ý tưởng, đàm phán hợp đồng... Mỗi bài học đều bao gồm phần học từ vựng, ngữ pháp và đặc biệt các hoạt động thực hành nghe, nói đa dạng để vận dụng các kiến thức đã học trong những tình huống thực tế. Chương trình Tiếng anh văn phòng của Nghenoitot.com sẽ mang lại cho học viên sự chủ động, linh hoạt khi giao tiếp trong công việc và cả những thuận lợi và cơ hội rộng mở hơn trong sự nghiệp.

Nội dung bài học của chương trình Tiếng Anh Văn Phòng ở Nghenoitot.com dựa trên các giáo trình quốc tế uy tín, chất lượng như: Market Leader, Effortless English, English for Presentation and Public speaking, Let’s talk business…