Thien Vy

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Thien Vy

Tôi rất thích cách học ở đây, GV người nước ngoài kèm 1 mình tôi rất tận tình. Lúc đầu tôi cũng hơi sợ và nghi ngờ hình thức học nhưng sau đó rất ổn và tôi nói tiếng Anh giờ đã tự tin hơn