Chị Hương

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Chị Hương

Cháu nhà tôi đã học được 2 tháng và thấy có tiến bộ nhiều hơn đi học ở trung tâm, rất vui vì tôi không phải đưa đón con. Tuy nhiên, đôi khi cô nói hơi nhanh làm cháu không theo kịp và Trung tâm nên nhắc cô sửa cách phát âm của cháu nhiều hơn nữa