Khánh Mỹ

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Khánh Mỹ

Tôi mới học English ở NTT 1 thời gian và rất thích cách học này, tôi học tuần 6 ngày với GV Mỹ thay vì đi du học ở nước khác ! rất cảm ơn NNT, tôi đã save được chi phí rất đáng kể so với đi du học