Quy định nghỉ phép

Những câu hỏi thường gặp & quy định chung

Học viên vui lòng tham khảo qua phần nội quy, quy định về việc nghỉ phép để đảm bảo quyền lợi của mình

THỜI LƯỢNG MỖI BUỔI HỌC LÀ BAO LÂU?

Mỗi buổi học kéo dài trong vòng:

  • 60 PHÚT đối với học viên là người lớn, sinh viên đại học, học sinh cấp 3
  • 45 PHÚT đối với học sinh cấp 1, cấp 2 (Tiếng Anh trẻ em)

KHI NÀO TÔI SẼ THANH TOÁN BUỔI HỌC ĐÃ ĐĂNG KÝ? ĐĂNG KÝ THEO KHÓA THAY THEO THÁNG?

Học viên vui lòng thanh toán chuyển khoản cho chúng tôi 1 NGÀY TRƯỚC KHI BUỔI HỌC BẮT ĐẦU. Khi học viên sử dụng hết số giờ đăng ký, để tiếp tục học, học viên chỉ cần thanh toán giờ học cho những buổi học kế tiếp. 

Học viên chỉ cần đăng ký với chúng tôi ÍT NHẤT 5 BUỔI HỌC.

NẾU TÔI LÊN LỚP TRỄ THÌ CÓ ĐƯỢC HỌC TIẾP HAY KHÔNG?

Theo quy định của chúng tôi, giáo viên sẽ luôn chờ học viên TRONG VÒNG 15 PHÚT KỂ TỪ KHI LỚP HỌC BẮT ĐẦU. Nếu học viên không có mặt cho buổi học ngày hôm đó , thì chúng tôi sẽ tính phí NỬA BUỔI HỌC (53.000 VND).

Trong trường hợp học viên lên kịp thời  gian chờ đợi của giáo viên (15 PHÚT KỂ TỪ KHI LỚP HỌC BẮT ĐẦU), thì lớp học sẽ diễn ra bình thường trong thời gian còn lại.

Vd: Học viên A lên lớp trễ 10 phút, thì giờ học còn lại sẽ là 50 phút tiếp theo.

Học viên B không lên lớp mà không báo trước cho trung tâm hoặc giáo viên, thì sẽ bị tính phí NỬA BUỔI HỌC (53.000 VND).

NẾU TÔI CÓ VIỆC BẬN MÀ KHÔNG KỊP BÁO NGHỈ THÌ BUỔI HỌC CÓ TÍNH PHÍ HAY KHÔNG?

Theo quy định của trung tâm nếu học viên nghỉ mà không báo trước, thì sẽ bị tính phí NỬA BUỔI HỌC (53.000 VND) cho ngày hôm đó..

NẾU TÔI CÓ VIỆC BẬN MUỐN NGHỈ, HOÃN LỚP THÌ NHƯ THẾ NÀO?

- Học viên có việc bận không thể tham dự lớp học, vui lòng gọi điện thoại trực tiếp hoặc email cho trung tâm (liên hệ Ms.Vy) ÍT NHẤT 3 TIẾNG trước khi buổi học bắt đầu.

- Học viên sẽ được NGHỈ CÓ BÁO TRƯỚC TRÊN 70% SỐ BUỔI HỌC ĐÃ ĐĂNG KÝ.

Nếu quá số buổi quy định, học viên sẽ bị tính phí NỬA BUỔI HỌC (53.000VND) cho những lần vắng mặt kế tiếp (CHỈ ÁP DỤNG CHO TỪNG LẦN THANH TOÁN)

VD: Học viên A đăng ký 5 buổi, học viên được nghỉ 3 buổi có báo trước. Nếu học viên nghỉ đến buổi thứ 4 và 5, trung tâm sẽ tính phí nửa buổi học cho mỗi lần vắng mặt.

- Trong trường hợp học viên học vào các lớp trước 7:00 sáng, học viên muốn hoãn lớp vui lòng BÁO CHO TRUNG TÂM VÀ GIÁO VIÊN TRƯỚC 9:00 TỐI NGÀY HÔM TRƯỚC để chúng tôi báo nghỉ với giáo viên. MỖI LẦN BÁO HOÃN LỚP SÁT GIỜ HỌC SẼ BỊ TÍNH PHÍ 1 BUỔI HỌC (giả sử bạn học 6am và báo hoãn lớp đột xuất, giáo viên dậy sớm để lên lớp với bạn và nhận được thông tin hoãn lớp, điều này rất khó cho gia do vậy học viên vui lòng báo hoãn trước 9pm ngày hôm trước)

TÔI ĐANG HỌC MÀ LỚP HỌC BỊ GIÁN ĐOẠN DO RỚT INTERNET, MẤT ĐIỆN…THÌ LÀM THẾ NÀO?

Học viên vui lòng chờ 10 PHÚT để khắc phục sự cố. Nếu quá thời gian chờ, lớp học sẽ được tạm ngưng. Học viên vui lòng thông báo với trung tâm về buổi học bị gián đoạn (liên hệ Ms.Vy), thời gian còn lại sẽ được bù vào buổi học khác tùy vào sắp xếp của học viên và giáo viên.

TÔI CÓ THỂ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP VỚI GIÁO VIÊN NẾU MUỐN THAY ĐỔI LỊCH HỌC, BUỔI HỌC, VẮNG MẶT HAY KHÔNG?

Học viên có thể báo trực tiếp với chúng tôi hoặc báo cho giáo viên nếu muốn thay đổi về lịch học hoặc vắng mặt.

TRUNG TÂM CÓ HOÀN LẠI HỌC PHÍ BUỔI HỌC CÒN LẠI NẾU TÔI MUỐN DỪNG LỚP HỌC HAY KHÔNG?

Học viên vui lòng sử dụng hết giờ học trước khi nghỉ (Vì số giờ đăng ký tối thiểu của chúng tôi rất ngắn và linh động cho học viên – 5 buổi/ 1 lần thanh toán)

TÔI MUỐN BẢO LƯU GIỜ HỌC CÓ ĐƯỢC HAY KHÔNG?

Học viên có thể bảo lưu giờ học TRONG VÒNG 1 THÁNG với lí do chính đáng. 

TÔI LÊN LỚP MÀ KHÔNG THẤY GIÁO VIÊN ONLINE THÌ LÀM THẾ NÀO?

Trong một số trường hợp ngoài dự kiến, giáo viên có thể lên trễ do rớt Internet, bảo trì đường dây đột xuất…học viên vui lòng CHỜ GIÁO VIÊN TRONG VÒNG 15 PHÚT. Nếu quá 15 phút mà giáo viên chưa online, học viên có thể dừng lớp học và thông báo với trung tâm (Ms.Vy) về buổi học ngày hôm đó . Buổi học sẽ được giữ và bù vào ngày hôm khác tùy vào sắp xếp của học viên và giáo viên.